Absolvent našej školy:
„Kvalitný v škole, úspešný v živote“ 
OZNÁMENIE
Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa s účinnosťou od 12.10.2020 až do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie. Žiaci sa vzdelávajú dištančnou formou podľa rozvrhu.
Ďalšie informácie: www.ucimenadialku.sk

dualbanner

Ponuka odborov
 4-ročné študijné odbory                ukončenie: maturitná skúška
     6317 M      obchodná akadémia 
     6362 M      kozmetička a vizážistka

 3-ročné učebné odbory                 ukončenie: záverečná skúška
     6456 H     kaderník 
     6445 H     kuchár 
     6444 H     čašník, servírka

 4-ročný učebný odbor
                 ukončenie: záverečná skúška
     2977 H     cukrár kuchár - vyuč. jazyk maďarský

 2-ročné nadstavbové štúdium       ukončenie: maturitná skúška
     6403 L     podnikanie v remeslách a službách
                     - denné štúdium    - vyuč. jazyk maďarský

                     - večerné štúdium - vyuč. jazyk slovenský

Odkazy

IŽK 

Prezentácia odborov na našej škole


Kam na vysokú školu?
PortalVs.sk - Nevieš na akú školu si dať prihlášku ?

 

 
Naša škola na sociálnej sieti:
facebook_logo.png

Potrebuješ pomôcť, poradiť sa ?
Linka detskej istoty, LDI, NON-STOP 
116 111
Linka detskej záchrany – poradenstvo pre deti a ich rodičov denne od 14.00 - do 21.00 hod.   
0800 121212
Linka detskej dôvery - každý pracovný deň 15.00-21.00
0800 117878
Ďalšie informácie TU